• Juara 3 Se-Jawa Timur dalam Bidang Futsal (2010)
  • Juara 1 Premier Futsal Campus Se Malang Raya (2016)
  • Juara 3 Se-Jawa Timur dalam bidang Bola Volly (2010)
  • Juara 3 PORSENASMA dalam bidang catur (2014)